« Προηγούμενη σελίδα

1ο Δελτιο Τύπου

Δεκεμβριος 2011

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο – Ζωής

 Το πρόβλημα

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των οργανικών υγρών αποβλήτων που παράγονται παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.. Οι χρησιμοποιούμενες  υφιστάμενες μέθοδοι διαχείρισης είναι οι εξής:

  1. Συλλογή, προ-επεξεργασία (σε βιομηχανίες, λιμάνια κ.α.), απόρριψη της υδάτινης φάσης και επαναδιύλιση της ελαιώδους μορφής
  2. Ανάμειξη με υπολείμματα ξυλείας για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου χαμηλής θερμογόνου δύναμης και  χρήσης στην τσιμεντοβιομηχανία.
  3. Διασυνοριακή διάθεση και διαχείριση.

 Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα συχνά αναμειγνύονται με Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) επηρεάζοντας αρνητικά την ποιοτική αναγέννηση και των 2 ρευμάτων οργανικών αποβλήτων.

 Για να προωθηθεί η ολοκληρωμένη πράσινη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 το έργο LIFE+ “Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων με βάση τον Κύκλο – Ζωής” (LIFE 10 ENV/GR/000606  ELINA). Το έργο, δικαιούχος του οποίου είναι η CYCLON και εταίροι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) , άφοραστην προώθηση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Το έργο ΕLINA στοχεύει στην ολοκληρωμένη πρόταση διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εφαρμόζονταςτις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα διερευνηθούν και θα παρουσιαστούν οι πρακτικές συλλογής και παράλληλα θα γίνουν προτάσεις για βελτίωση μέσω της αποδοτικότερης διαλογής στη πηγή. Στα πλαίσια του έργου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των πηγών πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο σημείων συλλογής. Ως αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αυτών με την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Η διάρκειά του  είναι 36 μήνες, από αρχές Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τέλος Αυγούστου 2014.