« Προηγούμενη σελίδα

2ο Δελτίο Τυπου

Αθηνα, 13-12-2012

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο – Ζωής

 

Το έργο ELINA (www.elina.org.gr) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, δικαιούχος του οποίου είναι η CYCLON και εταίροι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ), άφορα στην προώθηση της ολοκληρωμένης πράσινης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

 

Το έργο ΕLINA στοχεύει στην ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα διερευνηθούν και θα παρουσιαστούν οι πρακτικές συλλογής και παράλληλα θα γίνουν προτάσεις για βελτίωση μέσω της αποδοτικότερης διαλογής στη πηγή.

 

Μια από τις δράσεις του ELINA είναι η διεξαγωγή Forum διάλογου με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη του έργου, αλλά και να συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους στη υλοποίηση του.

 

Το πρώτο Forum πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2012. Με την ολοκλήρωση του 1ου Forum διαλόγου του έργου ELINA, το σύνολο των παρευρισκομένων είχε κατανοήσει τους στόχους του έργου, καθώς και τη σημασία τους. Επιπλέον, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν, τέθηκαν σημαντικά θέματα, που θα ληφθούν υπόψη με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου. Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον για το ELINA και τόνισαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στις μελλοντικές δραστηριότητες διάδοσης του έργου. Στο Forum παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το ΥΠΕΚΑ, τη βιομηχανία καθώς και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 θα υλοποιηθεί το 2 Forum διάλογου του έργου στις 9:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αγγ. Γέροντα 6, Πλάκα και προσκεκλημένοι θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στο 2ο Forum θα παρουσιαστούν τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί στο πλαίσιο του έργου και η διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και κατάλοιπων στον τομέα της βιομηχανίας.

 

Είσοδος είναι ελεύθερη. Θα ακολουθήσει γεύμα. Παρακαλούμε κάντε κράτηση θέσης.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η διάρκειά του  είναι 36 μήνες, από αρχές Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τέλος Αυγούστου 2014.