« Προηγούμενη σελίδα

4ο Φορουμ Διάλογου – Παρουσιάσεις

 

Το έργο ELINA – Στόχοι & δράσεις

Μιχάλης Παχνός, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου ELINA

Η πρώτη παρουσίαση αναφέρθηκε στους στόχους και στις δράσεις του ELINA. Αρχικά παρουσιάστηκε η περιοχή υλοποίησης του έργου, η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και οι συμμετέχοντες δικαιούχοι. Έπειτα αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των ΠΑΚ στην Ελλάδα, αναφέροντας τις κύριες δραστηριότητες του έργου, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  1. Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου,
  2. Καταγραφή των πηγών προέλευσης, των ποσοτήτων και της χημικής σύστασης των ΠΑΚ,
  3. Πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης των ΠΑΚ που αφορά σε διαλογή στην πηγή, συλλογή και μεταφορά αυτών προς μονάδες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης,
  4. Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ,
  5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού.

 1_Μ. ΠΑΧΝΟΣ_ 

Πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής των ΠΑΚ σε 2 πλοία της ΑΝΕΚ

Αναστάσιος ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗΣ, Αρχιμηχανικός Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ

Παρουσιάστηκε το προφίλ της εταιρείας ΑΝΕΚ. Ακολούθησε σύντομη αναφορά στη κείμενη νομοθεσία και αναλυτική παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής διαχωρισμού των ΠΑΚ και των ΑΛΕ, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε δυο πλοία της ΑΝΕΚ το “Hellenic Spirit” και το “ Olympic Champion”.

 2_Α. ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗΣ

Υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Ζαμπέτα ΑΣΤΡΑ, Υπεύθυνη παρακολούθησης του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων Ραφήνας & Αγίας Μαρίνας

Ως εκπρόσωπος του ΟΛΡ περιέγραψε αναλυτικά την διαδικασία που ακολουθούν στο λιμάνι της Ραφήνας για τη διαχείριση των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιβαλλοντική διαχείριση των ΠΑΚ.

 3_Ζ. ΑΣΤΡΑ

Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων στα Λιμάνια

Μιχάλης ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης Hellenic Environmental Center

Στην παρουσίαση αυτή έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της Hellenic Environmental Center (HEC), η οποία δραστηριοποιείται στη συλλογή και επεξεργασία των ΠΑΚ από τα περισσότερα λιμάνια της Ελλάδος. Περιγράφηκαν ο εξοπλισμός και τα μέσα που διαθέτουν, καθώς και οι όροι περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων και των ΠΑΚ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση των ποσοτήτων ΠΑΚ του ΟΛΠ το διάστημα 2008-2012 και οι μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί στο διάστημα αυτό.

 4_Μ.ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Θαλάσσια  Ασφαλή  Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων,

Παναγιώτης ΔΡΟΥΓΚΑΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Ως αντιπρόεδρος του συλλόγου ΠΣΣΑΜΕΕ ο κ. Δρουγκας παρουσίασε τα βασικά σημεία της νομοθεσίας, που αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα και τον κύκλο ζωής τους. Έμφαση δόθηκε στη νομοθεσία που αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και την σήμανση που πρέπει να έχουν τα μέσα μεταφοράς αυτών.

 6_Π. ΔΡΟΥΓΚΑΣ

Το έργο SEEMARINER

Ναταλία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, Επιστημονική Συνεργάτιδα Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Σημαντικό εργαλείο για την ασφαλή μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων ή εμπορευμάτων είναι η συστηματική παρακολούθηση τους. Το έργο SEEMariner αναπτύσσει ένα διαδικτυακό εργαλείο που χρησιμοποιεί έξυπνα συστήματα παρακολούθησης, επικοινωνίας και πληροφόρησης, ώστε να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

7_Ν.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ