« Προηγούμενη σελίδα

6o Φόρουμ Διαλόγου – Παρουσιάσεις

Το Συνέδριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων και το 6ο Φόρουμ  (Forum)  του έργου ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) με θέμα την Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και των Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ στο κέντρο της Αθήνας  με τη συμμετοχή σημαντικών παραγόντων, θεσμικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα, σε ότι αφορά στην περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων και των Πετρελαϊκών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η “Cyclon Ελλάς Α.Ε.” ενώ η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α. ) και η “ΑΝΕΚ Lines” αποτελούν τους εταίρους του έργου ELINA. 

Κατά την διάρκεια του προγράμματος ELINA προσεγγίστηκε για πρώτη φορά  το θέμα της διαχείρισης των ΠΑΚ και συγκεκριμένα:

  • Διερευνήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε η παραγωγή και διαχείριση των ΠΑΚ στην Ελλάδα,
  • Ποσοτικοποιήθηκε η σύσταση των ΠΑΚ ανάλογα την πηγή προέλευσης,
  • Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες βέλτιστης τελικής επεξεργασίας τους,
  • Έγιναν καινοτόμες δράσεις χωριστής συλλογής στην πηγή των ΠΑΚ σε 2 πλοία της ΑΝΕΚ,
  • Καταρτίσθηκε ένας ολοκληρωμένος Οδηγός Καλών Πρακτικών για την βελτιστοποίηση των ΠΑΚ από πλοία και βιομηχανίες,
  • Έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο για την γρήγορη πορεία προς την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΠΑΚ σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Γιώργος Πρωτόπαπας, Εθνικός Εκπρόσωπος Προγράμματος LIFE ‘Περιβάλλον’

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, Εθνικός Εκπρόσωπος Προγράμματος LIFE ‘Περιβάλλον’, ο οποίος αναφέρθηκε στα επιτεύγματα των προγραμμάτων LIFE, ως χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκαν συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα LIFE που υλοποιούνται και έχουν υλοποιηθεί τόσο ειδικότερα, στην Ελλάδα, όσο και γενικότερα σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αναφέρθηκαν επιγραμματικά οι Τομείς Προτεραιότητας για τον νέο κύκλο προγραμμάτων LIFE κατά τη χρονική περίοδο 2014 – 2020.

Μιχάλης Παχνός – Σύμβουλος Διαχείρισης του Έργου ELINA Χημικός Μηχανικός MBA

Εν συνεχεία, ο κ. Μιχάλης Παχνός – σύμβουλος διαχείρισης του έργου ELINA Χημικός Μηχανικός MBA –  ως δεύτερος ομιλητής της ημερίδας, αναφέρθηκε στους στόχους και τις δράσεις του έργου ELINA, το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και στην Ιταλία και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκαν οι επιμέρους δράσεις που συνέθεσαν το έργο ‘ELINA’, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα υλοποίησης κάθε δράσης.

Χρήστος Μιχαλόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός – Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Ακολούθησε ο κ. Χρήστος Μιχαλόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ο οποίος εκ μέρους της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης παρουσίασε τον Οδηγό Καλών Πρακτικών Διαχείρισης των Πετρελαϊκών Αποβλήτων και Καταλοίπων, όπως αυτός συντάχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Δράσης: Κατάρτιση Στρατηγικής Βιώσιμης Διαχείρισης Πετρελαϊκών Αποβλήτων & Καταλοίπων (ΠΑΚ) και ειδικότερα, κατά την Υπο-Δράση 4.3: Ανάπτυξη ‘Οδηγού Πράσινων Πρακτικών Διαχείρισης’ (Green Practices Guide). Κατά τη σχετική ομιλία έγινε παρουσίαση τόσο του Οδηγού Καλών Πρακτικών συνολικά για κάθε κατηγορία Πετρελαϊκών Αποβλήτων & Καταλοίπων, όσο και τμηματικά για τις κύριες κατηγορίες ΠΑΚ και συγκεκριμένα, για τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, τα Πετρελαϊκά Απόβλητα και Κατάλοιπα Πλοίων και τα Βιομηχανικής προέλευσης Πετρελαϊκά Απόβλητα και Κατάλοιπα, ανά στάδιο διαχείρισης με έμφαση στη χωριστή συλλογή αυτών στην πηγή παραγωγής.

Χριστόδουλος Καραβασίλης, Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος CYCLON HELLAS

Σε συνέχεια των πεπραγμένων του έργου ELINA, ο κ. Χριστόδουλος Καραβασίλης, προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος της CYCLON HELLAS A.E., αναφέρθηκε στην καταγραφή πηγών, ποσοτήτων, χημικής σύστασης & υποδομών διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων στην Ελλάδα, με έμφαση στις  εγκαταστάσεις της CYCLON αναφορικά με τις δραστηριότητες παραγωγής λιπαντικών υψηλής ποιότητας από την επαναδιύλιση απόβλητων λιπαντικών ελαίων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής χωριστής συλλογής ΠΑΚ στα πλαίσια του έργου ELINA. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που διεξήχθησαν κατόπιν δειγματοληψιών πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων από περίπου 470 πηγές που περιελάμβαναν βιομηχανίες κατεργασίας μετάλλων, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων οχημάτων κ.ά..

Αναστάσιος Παστρικάκης, Αρχιμηχανικός ΑΝΕΚ LINES S.A.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αναστάσιος Παστρικάκης, αρχιμηχανικός της ΑΝΕΚ LINES S.A. ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα εφαρμογής χωριστής συλλογής πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων στα πλοία HELLENIC SPIRIT & OLYMPIC CHAMPION της ΑΝΕΚ. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των υφιστάμενων υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ενσωματωθεί στα εν λόγω πλοία δεξαμενή χωριστής συλλογής των βαρέων κλασμάτων πετρελαϊκών καταλοίπων. Η σχετική περιγραφή, παρείχε και επιπλέον στοιχεία αναφορικά με τις πιστοποιήσεις του σχετικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και δεδομένα από τη λειτουργία του συστήματος χωριστής συλλογής, όπως αυτά καταγράφηκαν στο βιβλίο πετρελαίου.

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Τον κύκλο των ομιλιών του πρώτου μέρους της ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων και του 6ου forum διαλόγου του έργου ELINA έκλεισε ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος με την ιδιότητα του προέδρου της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Ειδικότερα, ο κ. Κυρκίτσος προέβη σε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του έργου ELINA υπό το πρίσμα της απήχησης που πρέπει να έχει σε επίπεδο χάραξης στρατηγικής για τα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα, με έμφαση σε εκείνα που παράγονται από πλοία. Επιπλέον, προτάθηκαν και βασικά σενάρια λήψης μέτρων πολιτικής για τη διαχείριση των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων, με έμφαση στην υιοθέτηση ολοκληρωμένου Κώδικα Καλών Πρακτικών και  προώθηση της χωριστής συλλογής των ΠΑΚ, με ταυτόχρονη χρέωση ανάλογα με το βαθμό διαχωρισμού τους, και με διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης για δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για την βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους.

Δέσποινα Καλλιδρομήτου, Πολιτικός Μηχανικός – ΕΨΙΛΟΝ INTERNATIONAL A.E.

Ο δεύτερος κύκλος των ομιλιών της ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων και του 6ου forum διαλόγου του έργου ELINA, άνοιξε με την κα. Δέσποινα Καλλιδρομήτου, Πολιτικό Μηχανικό όπου για λογαριασμό της ΕΨΙΛΟΝ INTERNATIONAL A.E. παρουσίασε τα πεπραγμένα του έργου Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EΚ και τον Ν. 4042/2012. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκαν τα παραδοτέα του σχετικού έργου σε σχέση με τους άξονες πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με έμφαση στα ρεύματα αποβλήτων που αποτελούν αντικείμενο εναλλακτικής διαχείρισης και ειδικότερα, στα απόβλητα λιπαντικά έλαια και στα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα που παράγονται από λιμάνια.

Κυρίτσης Ευάγγελος, Χημικός Μηχανικός – Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Εν συνεχεία, το λόγο πήρε ο κ. Κυρίτσης Ευάγγελος, Χημικός Μηχανικός για λογαριασμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, περιγράφοντας τη δομή του ΕΟΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στα ειδικά ρεύματα αστικών στερεών αποβλήτων, μέσα από τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπου, παρουσιάστηκαν στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες προς εναλλακτική διαχείριση που συλλέχθηκαν κατά τα τελευταία έτη. Οι εν λόγω ποσότητες ήλθαν σε αντιπαραβολή με τους νομοθετικά κατοχυρωμένους ποσοτικοποιημένους στόχους, παραθέτοντας μια σαφή εικόνα για εκείνα τα ρεύματα αποβλήτων όπου απαιτείται να ενταθούν οι δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης.

Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος – Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε.

Ακολούθησε η ομιλία της κας. Χρυσάνθης Κοντογιώργη, προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε., όπου περιγράφηκε το οργανόγραμμα διαχείρισης, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του ΟΛΠ Α.Ε. ως προς τη διαχείρισης των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ποσοτικοποιημένα στοιχεία σχετικά με τα συλλεγόμενα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα από το λιμένα Πειραιά και παρατέθηκαν στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ευκολιών υποδοχής.

Γιώργος Δεληγιώργης, Γενικός Διευθυντής Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης: ‘Εναλλακτική Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων και του 6ου forum διαλόγου του έργου ELINA, έκλεισε με την ομιλία του κου. Γιώργου Δεληγιώργη, Γενικού Διευθυντή του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απόβλητων λιπαντικών ελαίων ‘Εναλλακτική Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.’ με διακριτικό τίτλο ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.. Ο κος. Δεληγιώργης παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με τη διαχρονική συλλογή απόβλητων λιπαντικών ελαίων από την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. τονίζοντας ότι, το εν λόγω συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης έχει υπερκαλύψει τους ποσοτικοποιημένους στόχους εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, όπως έχουν τεθεί από την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ενσωμάτωση αυτής στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προέβη σε προτάσεις για βελτιστοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, συμπεριλαμβάνοντας τις αντίστοιχες ποσότητες που παράγονται από τα πλοία.