« Προηγούμενη σελίδα

6ο Φόρουμ διαλόγου του έργου ELINA

Το έργο ELINA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και αφορά στην προώθηση της ολοκληρωμένης πράσινης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ).


Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 6ο Φόρουμ Διάλογου του έργου καθώς και η Τελική Εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων.  Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ