« Προηγούμενη σελίδα

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CYCLONΗ CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E. είναι μια βιομηχανική και εμπορική ελληνική εταιρεία πρωτοπόρος στον τομέα των πετροχημικών. Η CYCLON είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή λιπαντικών, την παραγωγή και εμπόριο των συσκευασμένων προϊόντων λίπανσης και την πώληση των υγρών καυσίμων.

Η CYCLON διαθέτει τη μόνη μονάδα αναγέννησης λιπαντικών ελαίων στην Ελλάδα, με καταλυτική υδρογόνωση (που θεωρείται η βέλτιστη τεχνική σχετικά με την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) και λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο blending λιπαντικών στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Το διυλιστήριο αναγέννησης των ΑΛΕ είναι μια σύγχρονη μονάδα που επεξεργάζεται ετησίως 38.000 τόνους χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και παράγει μια ευρεία γκάμα βασικών λιπαντικών. Η CYCLON εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνολογίες διύλισης, όπως μια καινοτόμο μέθοδο καταλυτικής μετατροπής του αιθυλενίου, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων, μεθόδους ανακύκλωσης νερού και ασύρματο σύστημα επικοινωνίας στη βιομηχανική διαδικασία αυτοματισμού. Συγχρόνως, το διυλιστήριο της CYCLON αποτελεί τη μόνη μονάδα παραγωγής βαρέων πετρελαιοειδών στην Ελλάδα (Bright Stock).

Η CYCLON έχει καθιερωθεί σταθερά ως ηγέτης στην αγορά και μέσα από σκληρή δουλειά, εμπειρία και προσπάθεια συνεχίζει να εξελίσσεται και πετυχαίνει:

  • Να λειτουργεί με καινοτομία και άριστη οργάνωση το διυλιστήριο αναγέννησης απόβλητων λιπαντικών ελαίων.
  • Να είναι πρωτοπόρος στον τομέα των προϊόντων πετρελαίου, ορυκτελαίων και λιπαντικών.
  • Να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της στον τομέα εμπορίας καυσίμων μέσω ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου διανομής, προωθώντας το εμπορικό σήμα CYCLON και αναπτύσσοντας τα σημεία πώλησης σε επιλεγμένα πρατήρια σε όλη την Ελλάδα.
  • Να εφαρμόζει τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα σε επίπεδο παραγωγής, ποιότητας και προστασίας περιβάλλοντος.
  • Να υλοποιεί καινοτόμα Εθνικά και Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η CYCLON είναι ο συντονιστής του έργου ELINA.