« Προηγούμενη σελίδα

Παραδοτέα

Αναζητήστε και κατεβάστε σε μορφή pdf τα παραδοτέα του προγράμματος Elina. Για περισόττερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Δράσεις του Προγγράμματος και συγκεκριμένα στις σελίδες:

Παραδοτέο 4.3_Οδηγός Καλών Πρακτιικών_ΠΑΚ Βιομηχανιών « Παραδοτέα « Αρχέια

AttributeValue
ΑνρτήθηκεApril 16, 2015
Downloaded320 φορές
ΚατηγορίεςΠαραδοτέα, Greek

Περιγραφή

Ως ‘βιομηχανικά πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα’ (ΒΠΑΚ) ορίζεται το σύνολο των κατηγοριών ΠΑΚ που παράγονται σε χώρους, μονάδες και εγκαταστάσεις βιομηχανικής ή/και βιοτεχνικής δραστηριότητας αποκλειστικά χερσαίας προέλευσης. Για λόγους που σχετίζονται με την ομαδοποίηση των ΠΑΚ και την μετέπειτα αξιολόγηση διαχείρισης αυτών, βάσει της παρούσας μελέτης, από τα ΒΠΑΚ εξαιρούνται τα ΑΛΕ και τα ΠΑΚΠ. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι, στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις δεν παράγονται ΑΛΕ ή ότι, δεν υπάρχουν κοινής σύστασης απόβλητα μεταξύ ΒΠΑΚ και ΠΑΚΠ. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συνολικής διαχείρισης των ΠΑΚ, η σχετική ομαδοποίηση γίνεται με βάση τις κύριες πηγές προέλευσης όπως αυτές ορίζονται στον ΕΚΑ και όχι με βάση την ακριβή χημική σύσταση των επιμέρους κατηγοριών ΠΑΚ.