« Προηγούμενη σελίδα

Δράση 5

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοίνου

Δράση 5,1: Δημιουργία βάσης δεδομένων μ’ ενδιαφερόμενους – Επικοινωνία με εμπλεκόμενους για διάδοση προγράμματος

Δημιουργία βάσης δεδομένων με εμπλεκόμενους φορείς στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου άτομα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει παράγωγους ορυκτελαίων και πετρελαίου, παραγωγούς πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων, λιμάνια, βιομηχανίες, εκπροσώπους από τοπικές και εθνικές αρχές, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και ιδιωτικό τομέα. Στην βάση δεδομένων θα περιλαμβάνονται και σχετικοί εμπλεκόμενοι που δραστηριοποιούνται σε αυτόν το τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε άλλα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δράση 5.2: Δημιουργία ιστοχώρου και  newsletter

Newsletter θα αποστέλλεται στη λίστα αποδεκτών με τις εξελίξεις του έργου καθώς και θέματα που αφορούν τη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

Newsletters

Δράση 5.3: Ενημέρωση ΜΜΕ – Media campaign

Δελτία Τύπου θα αποστέλλονται κάθε έξι μήνες. Ο τύπος και τα ΜΜΕ θα προσκαλούνται στα συνέδρια. Επαφές θα γίνουν και με τον τοπικό τύπο στη περιοχή που θα υλοποιηθούν οι δράσεις του πιλοτικού προγράμματος, ώστε να γίνεται διάχυση των δραστηριοτήτων του πιλοτικού προγραμματος και των αποτελεσμάτων του.

Δελτία Τύπου

Δράση 5.4: Δημιουργία φυλλαδίων και αφίσας

Θα συνταθούν και θα τυπωθούν φυλλάδια και αφίσες με πληροφορίες για τους στόχους και τις δράσεις του έργου. Επιπλέον, θα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας οπού θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να μάθουν με ποίο τρόπο θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Φυλλάδιο & Αφίσα

Δράση 5.5: 2 Εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων

Δυο εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν, μια στην Ιταλία και μια στην Ελλάδα.

Χάνια, 3/7/2014

 6o Forum & Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Δράση 5.6: Συνεργίες με άλλα προγράμματα

Θα γίνει διερεύνηση ώστε να βρεθούν προγράμματα με σχετικό αντικείμενο και να πραγματοποιηθούν επαφές με τους εταίρους των προγραμμάτων.
Θα υλοποιηθούν συνέργειες με τα σχετικά προγράμματα με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συμμέτοχη σε δράσεις.