« Προηγούμενη σελίδα

3o Φόρουμ ELINA Προσκλήση & Πρόγραμμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ELINA LIFE10 ENV/GR/606
 

  3o FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ
 
  Παρασκευή 7 Ιουνιου 2013, ώρα 10:00 π.μ.

Πολυχώρος “104″

Ευμολπιδών 41, Γκάζι, Αθήνα


Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας

Πρόγραμμα

 

10:00-10:30

Εγγραφή

10:30-10:50

Το έργο ELINA – Στόχοι & δράσεις

Μιχάλης Παχνός, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου ELINA

10:50-11:10

Νομοθεσία για τη διαχείριση ΠΑΚ από τη Βιομηχανία

Χρήστος Μιχαλόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

11:10-11:30

 Ασφαλής Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων,

Χρυσόστομος Σερετίδης, Χημικός Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ.  Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

11:30-11:50

Η βιώσιμη λύση της τσιμεντοβιομηχανίας στη διαχείριση & αξιοποίηση αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας

Ιωάννης Φουντουλάκης, Στέλεχος Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε, Τομέας Ελλάδας

11:50-12:10

Διάλειμμα – Καφές

12:10-12:30

 Υγρά & Στερεά Απόβλητα από Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Μιχάλης Κιούσης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

12:30-12:50

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Αθηνά Δήμου, Υπεύθυνη Έργου, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

12:50-13:30

Συζήτηση: Ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαχείριση ΠΑΚ από βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Συντονιστής: Φίλιππος ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 

13:30

Γεύμα