« Προηγούμενη σελίδα

Newsletter 12#

                                                                                                                                                     19/02/2015

 6ο Φόρουμ διαλόγου του έργου ELINA

 

Το έργο ELINA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και αφορά στην προώθηση της ολοκληρωμένης πράσινης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ).

 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 6ο Φόρουμ Διάλογου του έργου καθώς και η Τελική Εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων. Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Δραστηριότητες CYCLON στο ELINA

 

Αντικείμενο του ELINA είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ). Η CYCLON, ως αναγεννητής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) συμμετείχε στο έργο με στόχο τον διαχωρισμό των ΠΑΚ και ΑΛΕ κατά την συλλογή τους. Ο λόγος είναι ότι η ανάμειξη των δύο κατηγοριών αποβλήτων και η επιμόλυνση της μίας από την άλλη, περιορίζει την δυνατότητα ανακύκλωσής τους και υποβαθμίζει την ποιότητα των ανακυκλωμένων προϊόντων.

 

Στο πλαίσιο του ELINA αποκτήθηκε η απαραίτητη γνώση για τα ΠΑΚ. Με εργαλεία την διακίνηση ερωτηματολογίων, τις συνεντεύξεις και την διοργάνωση fora συνομιλιών των εμπλεκόμενων φορέων και οργανισμών, καταγράφηκαν τα σημεία και οι ποσότητες παραγωγής των ΠΑΚ, η υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης τους και οι πρακτικές που σήμερα ακολουθούνται. Καταγράφηκαν επίσης αδυναμίες και εμπόδια ώστε να διαγνωστούν οι λύσεις βελτίωσης προς την κατεύθυνση ορθολογικής συλλογής τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Δραστηριότητες ΑΝΕΚ στο ELINA

 

Η ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ LINES συμμετείχε στο έργο ELINA προκειμένου να βοηθήσει με την επιχειρησιακή της γνώση στην καταγραφή και ταυτοποίηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ) που παράγονται στα μηχανοστάσια των πλοίων.

 

Παράλληλα, προκειμένου να γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση των ΠΑΚ, η ANEK έχει προβεί, από το Μάρτιο του 2013, σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της OLYMPIC CHAMPION και HELLENIC SPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστές δεξαμενές τα ΠΑΚ από τα ΑΛΕ και άλλα υγρά απόβλητα που δημιουργούνται στα μηχανοστάσια τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Οδηγός καλών πρακτικών συλλογής ΠΑΚ

 

Το έργο ELINA διερεύνησε τις υπάρχουσες πρακτικές και τεχνολογίες για την συλλογή και διαχείριση των Πετρελαϊκών Αποβλήτων και Καταλοίπων (ΠΑΚ), τις οποίες ενσωμάτωσε στον Οδηγό Καλών Πρακτικών.


Η περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους, ήτοι, κατά την προσωρινή αποθήκευση στο χώρο παραγωγής, τη συλλογή, τη μεταφορά, την ενδεχόμενη μεταφόρτωση, την επεξεργασία και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Το πρόγραμμα Green Marine

 

Το Green Marine είναι ένα εθελοντικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης για τη ναυτική βιομηχανία της Βορείου Αμερικής, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν λιμάνια, τερματικοί σταθμοί, ναυτιλιακές εταιρείες και ναυπηγεία που έχουν ως έδρα τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Η Σιγκαπούρη θα γίνει το λιμάνι με τις πρώτες πράσινες προβλήτες του κόσμου

 

Το 2016, το λιμάνι του Jurong στη Σιγκαπούρη θα είναι το πρώτο λιμάνι του κόσμου με πράσινες προβλήτες, φτιαγμένες από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα που θα προέρχεται από υπάρχουσες προβλήτες και υπάρχοντα ναυπηγεία.


Για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα του έργου, οι προβλήτες θα είναι κατασκευασμένες από πιστοποιημένα πράσινα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, πλέγμα χάλυβα και ενισχυτικές δομικές ράβδους.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

WASTE & RECYCLING Expo

 

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 24 Μαΐου, στο εκθεσιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ στο Ελληνικό, η έκθεση WASTE & RECYCLING Expo από την εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων EXPO LINE.

 

H WASTE & RECYCLING Expo επιδιώκει  να αναδείξει τα μέσα και τις τεχνολογίες:

 

-    Για την αποτελεσματική & ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τη μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών & ενέργειας, καθώς και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
-    Για την αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων με την διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης & ανακύκλωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΛΕΥΣΙΣ»

 

 

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε στην Ελευσίνα τη δραστηριότητά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΛΕΥΣΙΣ».

 

Η «ΕΛΕΥΣΙΣ» δημιουργήθηκε από ανέργους που εξειδικεύτηκαν μέσω προγράμματος κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριάσιος» για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, βάσει του Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετείχε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και ο Δήμος Ελευσίνας.

 

Περισσότερες πληροφορίες