« Προηγούμενη σελίδα

Newsletter 4#

13/02/2014

2oFORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ – LIFE10 ENV/GR/606

 Το έργο ELINA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και αφορά στην προώθηση της ολοκληρωμένης πράσινης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ).

 Στις 19 Δεκέμβριου 2012 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς στην Πλάκα πραγματοποιήθηκε το 2ο  Φόρουμ Διάλογου του έργου ELINA.  Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.Κατά την διάρκεια του 2ου φόρουμ έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

 Στην πρώτη παρουσίαση ο κ. Μιχάλης ΠΑΧΝΟΣ/ΚΟΝΚΑΤ παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του έργου ώστε οι παρευρισκόμενοι να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο ELINA. Τόνισε τη σημασία του έργου αναφέροντας ότι «Την απουσία συστηματικής καταγραφής των πηγών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων (ΠΑΚ) είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι μόνο Εθνικό. Εδώ, λοιπόν, έρχεται το έργο ELINA να κάνει την καταγραφή αυτή και να συμβάλει στη λύση του προβλήματος». Επιπλέον, ανέφερε ότι η νομοθεσία για τα ΠΑΚ είναι εκτενής, δεν υπάρχει συγκεντρωμένη και κωδικοποιημένη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τη μελετήσουν, και αυτό αποτελεί μια από τις δράσεις του έργου ELINA. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις άλλες δράσεις τονίζοντας τη σημασία τους τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Καταγράφονται οι πήγες αλλά και η υπάρχουσα υποδομή διαλογής ΠΑΚ με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, συλλέγονται δείγματα ΠΑΚ και αναλύονται σε σύγχρονα εργαστήρια. Πληροφόρησε τους παρευρισκόμενους ότι θα τοποθετηθεί εξοπλισμός σε 2 πλοία της ΑΝΕΚ για τη χωριστή συλλογή των ΠΑΚ. Σημείωσε ότι το σύνολο των δράσεων είναι καινοτόμο σε εθνικό επίπεδο και η πληροφορία που θα συλλεχτεί κατά τη διάρκεια του έργου θα είναι διαθέσιμη στο κοινό και θα διαδοθεί στο πλαίσιο της δράσης δημοσιότητας του έργου.

 Στη δεύτερη ομιλία ο κος Χριστόδουλος ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, τεχνικός Δ/ντής της CYCLON, παρουσίασε τα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχτεί στο πλαίσιο της Δράσης 2. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια που παρουσιαστήκαν στο πρώτο Φόρουμ διάλογου. Μια γενική παρατήρηση που αφορά τη συλλογή στοιχείων  είναι ότι υπήρξε μικρή ανταπόκριση από τα λιμάνια, τα ναυπηγεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες και αντίθετα μεγάλη από τη βιομηχανία. Παράλληλα, με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται δειγματοληψία στις δεξαμενές αποθήκευσης ΠΑΚ. Τα δείγματα αυτά αναλύονται σε σύγχρονο εργαστήρια της CYCLON, ώστε από τη σύσταση τους να εξαχθούν συμπεράσματα για το εάν υπάρχουν ή όχι προσμίξεις ή εάν αποθηκεύονται μαζί με άλλο υγρό απόβλητο. Από τα δείγματα αυτά παρατηρήθηκε ότι η βιομηχανία είχε σωστά διαχωρισμένα απόβλητα, κάποια περιείχαν ΑΛΕ και κάποια ένα ποσοστό υγρασίας. Στόχος, λοιπόν, είναι η διαλογή στην πηγή ώστε να εξασφαλιστεί η περαιτέρω αξιοποίηση τους. Κλείνοντας είπε «Όσο εύκολο μοιάζει στη βιομηχανία, τόσο δύσκολο είναι στα πλοία». 

 photos-philip-062

Στην τρίτη ομιλία η κα Σκιαδά Θεοδώρα, συνεργάτιδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, παρουσίασε την περιβαλλοντική πιστοποίηση λιμένων. Βασικό σημείο  της παρουσίασης ήταν ότι οι διαχειριστές των λιμένων συνεχώς πρέπει να ακολουθούν και να εφαρμόζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, η περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής αλλά και της λειτουργίας τους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους. Τα κύρια Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) που είναι διαθέσιμα για τα λιμάνια είναι το ISO 14001, EMAS και PERS.

 Στη συνέχεια, μίλησε η κυρία Λίλη-Θέκλα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, ειδική σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας (ΟΛΡ), η οποία παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Έργο  ee-WISE με τίτλο  «Πλαίσιο Μεταφοράς και Τεχνογνωσίας για την Ενεργειακή Απόδοση σε Κτιριακές Προσαρμογές στην Περιοχή της Μεσογείου». Ανέφερε ότι η Ραφήνα είναι από τα λιμάνια που έδωσαν στοιχεία στο έργο ELINA, ο ΟΛΡ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διαχείριση των ΠΑΚ και είναι θετικοί στο να συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου ΕLINA. Στόχος του ΟΛΡ είναι μέσα σε 20 χρόνια να έχει γίνει λιμάνι μηδενικών ρύπων. Το λιμάνι έχει υψηλή επισκεψιμότητα, πάνω από 1.000.000 άτομα, έτσι λοιπόν γίνεται προσπάθεια να συμμετέχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Το έργο ee-WISE ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2012 και αποτελείται από 13 εταίρους, 3 εκ των οποίων είναι από την Ελλάδα.

 Στην 5η ομιλία ο κος Γιάννης ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος της εταιρείας POLYECO ανέφερε ότι έχουν πάνω από 1800 αναλύσεις από βιομηχανίες και ελάχιστες από πλοία μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Η POLYECO δραστηριοποιείται κατά 50% στο εξωτερικό και είναι η μόνη εταιρεία που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ψύξης για την απομάκρυνση των γαλακτωμάτων. Οι ποσότητες των ΠΑΚ μειώνονται διαρκώς από τις εταιρείες με εξαίρεση τη ΔΕΗ που συνεχώς απορρίπτει μεγάλες ποσότητες ΠΑΚ. Οι χρεώσεις για την παραλαβή των ΠΑΚ στα ελληνικά λιμάνια είναι πολύ υψηλές με αποτέλεσμα- τα πλοία να αποφεύγουν να δένουν και να δίνουν απόβλητα σε ελληνικά λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν οι υποδομές υποδοχής στα λιμάνια και να μειωθούν οι χρεώσεις, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα τους. Οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι ποσότητες των λασπών ΠΚ που προκύπτουν σχεδόν έχουν μηδενιστεί, δεν ξεπερνούν τους 2500 τόνους χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ΔΕΗ και τα δύο διυλιστήρια.

 Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Δημήτρης ΤΗΝΙΑΚΟΣ, διευθυντής εγκατάστασης στην POLYECO οπού παρουσίασε αναλύσεις ΠΑΚ από 21 διαφορετικές πήγες. Οι παράμετροι που μετρώνται είναι το στερεό υπόλειμμα, ιόντα χλώριου, θειικά ιόντα, ανωτέρα θερμογόνος δύναμή, τέφρα, αρσενικό, βανάδιο, θάλιο, κάδμιο, κάλιο, κοβάλτιο, μαγγάνιο, μόλυβδος, νάτριο, νικέλιο, υδράργυρος, χαλκός, χρώμιο και ψευδάργυρος.

photos-philip-082

Στην επομένη ομιλία ο κος Γιώργος ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ, διευθυντής της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. παρουσίασε το σύστημα συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) στην Ελλάδα. Τόνισε ότι η ξεχωριστή συλλογή των ΑΛΕ και η αναγέννηση τους έχει αποδεδειχθεί ότι εξοικονομεί πρώτες ύλες και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Στις περιπτώσεις που τα ΑΛΕ καίγονται εκπέμπονται επικίνδυνοι ρύποι και παράλληλα καταστρέφονται πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά εάν ανακυκλωνόντουσαν. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα  είναι ότι τα συνεργεία μεταφέρουν μαζί με τα ΑΛΕ και αντιψυκτικά υγρά. Από τα λιμάνια η συλλογή είναι περιορισμένη, ξεπέρνα τους 2.600 τόνους ΑΛΕ το διάστημα 2008-2012, την οποία δεν γνωρίσουμε με ακρίβεια. Στόχος της ΕΛΤΕΠΕ είναι η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη χωριστή συλλογή και παράδοση των πετρελαϊκών αποβλήτων και όσο ανοίγει το θέμα με τα λιμάνια τόσο καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον θα έχουμε.

 Στην τελευταία ομιλία ο κος Δημήτρης ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος της Περιβάλλον-Ανακύκλωση-Ενέργεια (ΠΑΕ), παρουσίασε πως μπορούν να απομακρυνθούν ρύποι από τα εδάφη με τη βοήθεια μικροοργανισμών που αναπτύσσονται κατά τη διεργασία της κομποστοποίηση. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει επί τόπου ή να μεταφερθεί το έδαφος σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Στην περίπτωση των ΠΑΚ σε εδάφη μέσω της συγκεκριμένης διεργασίας μπορεί να μειωθεί το οργανικό φορτίο όμως οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να αποδομήσουν τα βαρέα μέταλλα που υπάρχουν στα ΠΑΚ απλά μειώνουν τις συγκεντρώσεις τους, γιατί μέρος αυτών αποθηκεύονται στους μικροοργανισμούς. Ως αποτέλεσμα το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό προϋποθέσεις. Η μεθοδολογία απομάκρυνσης ρύπων από τα εδάφη μέσω της κομποστοποίηση βρίσκει όλο και περισσότερες εφαρμογές λόγω της απόδοσης της αλλά και του χαμηλού κόστους. Η επεξεργασία γίνεται είτε σε ανοιχτά είτε σε κλειστά κανάλια ανάλογα με τον ρύπο και το χρόνο που υπάρχει διαθέσιμος για την επεξεργασία τους.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτών τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα σχόλια ή/και ερωτήματα.

 • Το θέμα το οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η υπάρχουσα διαχείριση των αποβλήτων πλοίων. Τα πλοία είναι από τους βασικούς παραγώγους ΠΑΚ αλλά δεν υπάρχουν όμως δημοσιοποιημένα στοιχεία ούτε για την ποσότητα ούτε για τη σύσταση τους. Εκτός από τη χωριστή συλλογή των ΠΑΚ αντίστοιχες δυσκολίες παρουσιάζονται και στη συλλογή των ΑΛΕ.
 • Στην ανάλυση των δειγμάτων ΠΑΚ που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ELINA παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ισχυρά γαλακτώματα στα ΠΑΚ, τα οποία δυσκολεύουν την περαιτέρω αναγέννηση τους. Συχνά γίνεται ανάμιξη ΑΛΕ με ΠΑΚ που αντιμετωπίζεται με την απόσταξη και εκχύλιση με φυσικό τρόπο.
 • Στρεβλώσεις προκύπτουν και από τη διαδικασία έκδοσης των αδειών που βγαίνουν από διαφορετικές υπηρεσίες με διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετικούς όρους.
 • Σημαντική επισήμανση έγινε στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το έργο ELINA στο πλαίσιο του οποίου θα συλλεχθεί και θα κατηγοριοποιηθεί πληθώρα πληροφοριών που στη συνέχεια θα δημοσιοποιηθεί.
 • Θετική εντύπωση έκανε το κόστος (15-16ευρώ/τόνο) της μεθόδου αποκατάστασης των ρυπασμένων εδαφών με την μέθοδο της κομποστοποίησης, που όμως μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο παραμονής.
 • Τέθηκε και το θέμα της καύσης των ορυκτελαίων. Η τελευταία οδηγία 98/2008 δίνει λύση και σε αυτό το θέμα. Πολύ σωστά πλέον έχει τεθεί το θέμα, ιεραρχικά, της ανάκτησης και της αναγέννησης. Επιπλέον, διαφαίνεται ότι τα ΠΑΚ από τη βιομηχανία είναι λίγα, ενώ η διαφορά στα λιμάνια είναι πάνω από 2.500 τόνους. Σε αυτό το σημείο ο ΟΛΡ δήλωσε ότι θα συμβάλλει στη συλλογή πληροφοριών από τους άλλους οργανισμούς λιμένων.

Κλείνοντας, έγινε μια επίσημη πρόταση από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προς όλους τους φορείς, την οποία και αποδεχτήκαν, να δώσουν συνεντεύξεις στο έργο ΕLINA ώστε να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες για την υπάρχουσα μεθοδολογία συλλογής και διαχείριση των ΠΑΚ. Οι πληροφορίες θα συμβάλλουν στην εξέλιξη του έργου και παράλληλα θα προβληθεί το έργο των φορέων.


Ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας της Σερβίας σε θέματα Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

 Κατά την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη διεύρυνσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 1998, ξεκίνησε το πρόγραμμα αδελφοποίησης “Twinning Project”, όπου στόχο του έχει να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να αναπτύξουν την ανεξάρτητη ικανότητα να υιοθετούν και να εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία  πριν την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα δυτικά Βαλκάνια το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002, με κάποια προγράμματα αναδιαμόρφωσης των θεσμών, ιδίως σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και πλέον είναι διαθέσιμο, ανεξαρτήτως τομέα, στο πλαίσιο του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας. [1,2]

Έτσι στα πλαίσια του προγράμματος “Twinning Project” το Υπουργείο Ενέργειας, Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της Σερβίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αυστρίας (Umweltbundesamt) συνεργάζονται για το πρόγραμμα “Η ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας σε θέματα Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων”, του οποίου σκοπός είναι να συμβάλλει στην εναρμόνιση της σέρβικης νομοθεσίας, για τα επικίνδυνα απόβλητα, με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.[3]

Ένας επιμέρους στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων είναι και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης (που λαμβάνει υπόψη όλες τις νομικές, θεσμικές και τεχνικές πτυχές) για όλους τους τύπους Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος από την ακατάλληλη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και των ΑΛΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός έπρεπε πρώτα να υπάρξει η εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των κενών που υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου αυτού.

           

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στους εξής [4]:

 • Στόχοι σχετικά με την πρόληψη και την μείωση παραγωγής ΑΛΕ
  • Καθιέρωση βάσης δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση των λιπαντικών και την παραγωγή ΑΛΕ από επιμέρους βιομηχανικές δραστηριότητες, για το μελλοντικό προσδιορισμό των ποσοτικών στόχων που θα σχετίζονται με την πρόληψη των ΑΛΕ και τα αναγκαία μέτρα επίτευξής τους.
  • Μείωση της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων που προκαλείται από την απώλεια των ΑΛΕ (π.χ. απώλειες των λιπαντικών από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τη δασοκομία, τα ορυχεία, κ.λπ.).
 • Στόχοι για τη συλλογή των ΑΛΕ
  • Δημιουργία δικτύου συλλογής για όλους τους τύπους ΑΛΕ που προέρχονται από τη βιομηχανία και το εμπόριο
  • Δημιουργία εγκαταστάσεων συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τα νοικοκυριά (στο πλαίσιο δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος ξεχωριστής συλλογής των επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά):
   • Δημιουργία τουλάχιστον μίας εγκατάστασης συλλογής ΑΛΕ ανά 200.000 κατοίκους στα αστικά κέντρα έως το 2015.
   • Δημιουργία τουλάχιστον μίας εγκατάστασης συλλογής ΑΛΕ ανά 50.000 κατοίκους στις αγροτικές περιοχές έως το 2015.
   • Επίτευξη των στόχων για τα ποσοστά συλλογής:
    • Συλλογή ΑΛΕ από το  25% των λιπαντικών ελαίων που εισέρχονται στην αγορά σε ετήσια βάση, έως το 2015
    • Συλλογή ΑΛΕ από το 50% των λιπαντικών ελαίων που εισέρχονται στην αγορά σε ετήσια βάση,  έως το 2019
 • Στόχος για την επίτευξη της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΛΕ, σύμφωνα με τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων διαχείρισης τους
  • H καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας των ΑΛΕ,  όπου για την επίτευξή του απαιτείται:
   • Επαρκή χωρητικότητα των εγκαταστάσεων για την επεξεργασία όλων των ΑΛΕ
   • Εξασφάλιση της προϋπολογισμένης ποσότητας των ΑΛΕ, που θα συγκεντρώνετε στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ώστε να αντιστοιχεί στο 25% των ελαίων που εισέρχονται στην αγορά, μέχρι το 2015 και στο 50% μέχρι το 2019 αντίστοιχα
   • Εξασφάλιση ότι οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν τις βέλτιστες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες και συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις εκπομπές ρύπων στον αέρα και στο νερό και για την καύση.

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια με ημερομηνία έναρξης τον Οκτώβριο του 2010 και λήξης τον Οκτώβριο του 2012 και η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στα 1.5 εκατομμύρια ευρώ. [3]

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος αυτού είναι [3]:

 • Ο σχεδιασμός ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων επικίνδυνων αποβλήτων και η έγκρισή του.
 • Η σύνταξη εσωτερικών κανονισμών για τα επιλεγμένα ρεύματα επικίνδυνων αποβλήτων και η έγκριση αυτών.
 • Η ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας σε θέματα Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.
 • Ο εντοπισμός των “σημείων ενδιαφέροντος” (“hot spots”) δηλαδή περιοχών που έχουν ρυπανθεί από τα επικίνδυνα απόβλητα και στη συνέχεια ακολουθεί η επισήμανσή τους ως άμεσης προτεραιότητας περιοχές για αποκατάστασή τους.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.

 

Πηγές:

1)      http://www.aviation.am/index.php/en/twining/what-a-twinning-project-is

2)      http://www.twinning-project.org/

3)      http://www.twinning-hw.rs/

4)      Serbian Waste Management Plan for Oil Wastes, Draft version 0.2, 31 August 2012

 


Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης από Πετρέλαιο – ΠΠΡΠ

(International Oil Pollution Prevention Certificate-IOPP)

 Η Ναυτιλία, η οποία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, είναι στατιστικά το λιγότερο περιβαλλοντικά επιβλαβές μέσο μεταφοράς, σύμφωνα με την παραγωγική της αξία και συγκρινόμενη με την βιομηχανία ξηράς συνεισφέρει ελάχιστα στην ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

 Τα τελευταία χρόνια όμως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος και προσοχής για όλο και περισσότερα κράτη. Η πλούσια διεθνής και εθνική νομοθεσία που έχει αναπτυχθεί, θεσπίζει όρους σχετικά με τον εξοπλισμό των πλοίων και με τον τρόπο αντίδρασης του πληρώματος προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση της θάλασσας. Αυτοί οι κανόνες αφορούν τόσο τους πλοιοκτήτες, όσο τα πληρώματα, καθώς και τις κυβερνήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των πλοιοκτητών και των πληρωμάτων προς τους κανονισμούς, τη παροχή διευκολύνσεων υποδοχής των (αποβλήτων των) πλοίων στα λιμάνια και την αμοιβαία συνδρομή τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) υιοθέτησε το 1973 την Διεθνή Σύμβαση MARPOL, μία εκ των διεθνών συνθηκών που διέπουν αυτόν τον τομέα (της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία).

 Σύμφωνα με το Παράρτημα I της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978 “MARPOL 73/78”, που τέθηκε σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 1983, ορίζονται οι κανονισμοί για την διαχείριση των πετρελαιοειδών μιγμάτων και καταλοίπων που συγκεντρώνονται στους χώρους των μηχανοστασίων των  πλοίων, καθώς και των καταλοίπων φορτίου των πετρελαιοφόρων.

 Το Πιστοποιητικό IOPP εκδίδεται μετά από έρευνα σύμφωνα με τον κανονισμό 4 του Παραρτήματος I της “MARPOL 73/78” και υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αυτό: (i) τα πετρελαιοφόρα πλοία με ολική χωρητικότητα πάνω από 150 τόνους και (ii) τα άλλα μη πετρελαιοφόρα πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 400 τόνους, που εκτελούν ταξίδια σε διεθνή λιμάνια και σε υπεράκτιους σταθμούς, οι οποίοι υπάγονται σε άλλους κανονισμούς της MARPOL 73/78.

 Για την έκδοση του “Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο” συμπληρώνεται η έκθεση κατασκευής και εξοπλισμού των  πλοίων για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο. Η ετήσια θεώρηση του IOPP, το οποίο είναι πενταετούς διάρκειας, γίνεται από τον επιθεωρητή μετά την ολοκλήρωση της σχετικής επιθεώρησης χωρίς να διαπιστωθούν ελλείψεις ή αντικανονικότητες. Η ετήσια επιθεώρηση διενεργείται στο χρονικό διάστημα από τρεις μήνες πριν και μέχρι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

 Επίσης, το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα ή αλλιώς «συμπληρώματα», που συμπληρώνονται και αυτά από τον επιθεωρητή:

 • Το Πιστοποιητικό Επικύρωσης των επιθεωρήσεων, που θα εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL 73/78,
 • Το Πιστοποιητικό Έκθεσης κατασκευής και εξοπλισμού για τα πετρελαιοφόρα πλοία, ή
 •  Το Πιστοποιητικό Έκθεσης κατασκευής και εξοπλισμού για πλοία που δεν είναι πετρελαιοφόρα

  Αναμφίβολα, το διεθνές νομοθετικό καθεστώς, τα πρότυπα της ναυτιλίας καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή τους έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ υπολογίζει ότι περίπου 85% των 29 εκατομμυρίων γαλονίων που καταλήγουν στα ωκεάνια ύδατα της Βορείου Αμερικής κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων προέρχεται από χερσαίες εκροές, μολυσμένα ποτάμια, αεροσκάφη, μικρά σκάφη και τζετ σκι, ενώ λιγότερο από 8% προέρχεται από δεξαμενόπλοια ή από διαρροές αγωγών.

Το θαλάσσιο εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται φέροντας οφέλη σε έθνη ανά την υφήλιο με ανταγωνιστικό κόστος ναύλο και με αυξανόμενη την αποδοτικότητα της ναυτιλίας ως μέσο ασφαλούς και οικονομικής μεταφοράς και με τις συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις της όσον αφορά στην ρύπανση του περιβάλλοντος.

 

PROTEAS “Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση Καυσίμων και Πετροχημικών προϊόντων» – LIFE09 ENV/GR/291

 

To project PROTEAS “Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση Καυσίμων και Πετροχημικών προϊόντων» χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ με βασικό σκοπό την υποστήριξη εφαρμογής των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών REACH και CLP στην Ελλάδα και Κύπρο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε όσους εμπλέκονται στην τροφοδοσία, μεταφορά και διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών και άλλων επικινδύνων ουσιών όπως βιομηχανίες, παραγωγοί επικίνδυνων ουσιών, εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, μεταφορικές εταιρίες επικίνδυνων εμπορευμάτων (θαλάσσια, οδική, σιδηροδρομική μεταφορά και μεταφορά με αγωγούς), πρατήρια καυσίμων, σταθμοί ανεφοδιασμού, εταιρείες διανομής καυσίμων κλπ.

 Κύκλος Ζωής των Καυσίμων στη Μεταφορά και Διακίνηση

 

 

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και εταίροι η ΜΟΤΟR OIL HELLAS, εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, και η ΑVIN OIL, εταιρεία που διακινεί πετρελαιοειδή προϊόντα κυρίως στην Ελλάδα.

 Οι στόχοι του προγράμματος βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης αναφορικά σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων, ασφαλούς εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος από τη διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε:

 • Επιμόρφωση εργαζομένων και κοινού σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠΕ),
 • Έρευνα και ανάπτυξη οδηγιών και κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τεχνολογικών και περιβαλλοντικών κινδύνων,
 •  Υποστήριξη εφαρμογής των Νέων Κοινοτικών Κανονισμών REACH και CLP,
 •  Συνεχή βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,
 • Ανάπτυξη διαύλου επικοινωνίας και δικτύου συνεργασίας μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΜΕ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
 • Επένδυση στην ανάπτυξη και διάδοση τεχνογνωσίας σε νέο ανθρώπινο δυναμικό και τη στήριξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Οι δράσεις του έργου, περιλαμβάνουν:

-         Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών με τις απαραίτητες προβλέψεις των συστημάτων  διαχείρισης ΥΑΠΕ για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση χημικών κινδύνων κατά τη τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών στην Ελλάδα.

-         Υποστήριξη της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων για τη πρόληψη ατυχημάτων (βιομηχανικών, εργατικών, περιβαλλοντικών) και ελαχιστοποίηση επιπτώσεων με ειδική αναφορά σε:             

 • Επικίνδυνες ουσίες (κυρίως καύσιμα και πετροχημικά),
 •   Κρίσιμες Διεργασίες από άποψη ασφάλειας (τροφοδοσία, κύκλος διακίνησης, μεταφορά και φόρτωση-εκφόρτωση) στη μεταφορά και διακίνηση: οδικά, σιδηροδρομικά, αγωγοί, θαλάσσια (δίκτυα στην Ελλάδα)
 •  Αυστηρά Ελεγχόμενες Συνθήκες (Strictly Controlled Conditions)
 •  Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ανίχνευσης εκπομπών & διαρροών
 •  Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων e-tools με εξειδικευμένες εφαρμογές:

 • Εργαλείο προσδιορισμού απαιτήσεων REACH, CLP, SEVESO, ADR, IMDG
 • Εργαλείο καλών πρακτικών και κατευθυντήριων οδηγιών
 • Κέντρο Πληροφόρησης, Σύστημα ανταλλαγής γνώσεων και ανοικτού δικτύου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (e-forum & Helpdesk)
 • Βάση δεδομένων e-library με επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις κ.α.

 Οι παραπάνω δράσεις μεταξύ άλλων αναμένονται να έχουν τα κάτωθι οφέλη:

 • Κατανόηση των κινδύνων ΥΑΠΕ κατά τη τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών,
 • Εκπαίδευση για την πρόληψη ατυχημάτων (βιομηχανικών, εργατικών, περιβαλλοντικών) και την ελαχιστοποίηση επιπτώσεων,
 • Μετάδοση τεχνογνωσίας από μεγαλύτερες εταιρίες σε ΜΜΕ της Ελλάδας και Κύπρου με συγκεκριμένες οδηγίες,
 • Υποστήριξη της εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση και διαχείριση χημικών και εφαρμογή των Κανονισμών REACH και CLP, με χρήση διαδικτύου και διάδοση της χρήσης των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheets),
 • Ασφαλέστερος  χειρισμός χημικών με άξονα τις απαιτήσεις REACH.

 Οι εταίροι του έργου PROTEAS έχουν επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους για τις δράσεις του project προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στο forum, στις ομάδες εργασίας και σε δράσεις ενημέρωσης συμβάλλοντας όλοι από τη δική τους μεριά στον κύκλο ασφαλούς διαχείρισης χημικών (www.proteas-reach.gr).

 


SEE MARINER: Ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα για ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία αποτελεί και την περιοχή ενδιαφέροντος για το έργο, αποτελεί σημαντική οδό διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, κάτι το οποίο συνδέεται με δυσμενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών κατά τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην αύξηση της κυκλοφορίας των πλοίων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, με άμεσες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Δυστυχώς, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν επαρκώς και αποτελεσματικά το πρόβλημα.

 Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας και αξιοποίηση σύγχρονων- έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης, επικοινωνίας και πληροφόρησης, 12 εταίροι1 από 9 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ξεκίνησαν το 2011 να συνεργάζονται μέσω του έργου SEE MARINER (“South Eastern Europe Marine and River Integrated System for Monitoring the Transportation of Dangerous Goods”) για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Το έργο, διάρκειας 35 μηνών (1/02/2011 – 31/12/2013) και συνολικού προϋπολογισμού 1.897.900 €, συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE Programme – South East Europe Transnational Programme).

Στόχος του έργου είναι να:

 • Αναπτύξει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα για την παρακολούθηση της θαλάσσιας και ποτάμιας μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • Θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου, που μέσα από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα παρέχει, θα βελτιώσει την ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών για να επιτύχουμε ασφαλέστερες μεταφορές, επισήμανε και ο κ. Enrico Maria Pujia από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Μεταφορών και Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, στην πρόσφατη ομιλία του κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο “Safe Transport of Dangerous Goods by Maritime and Inland Waterways: Technical innovations and best practises” που πραγματοποιήθηκε στη Μάντοβα της Ιταλίας στις 31 Ιανουαρίου 2013. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον ALOT, τον Οργανισμό της Ανατολικής Λομβαρδίας για θέματα Μεταφορών και Logistics, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή της Επαρχίας της Μάντοβα, στο πλαίσιο του SEE MARINER.

 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκύπτουν κατά το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και με τις πολιτικές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.

 Εκτός από το έργο SEE MARINER και το σύστημα το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτού, παρουσιάστηκαν παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών έργων που δραστηριοποιούνται στον τομέα (π.χ. IRIS Europe 3 και MEDESS-4MS), καθώς και καλές πρακτικές από τον τομέα των Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) που εφαρμόζονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως είναι για παράδειγμα το IMOC– VTMIS στην Αλβανία και το PannonRIS στην Ουγγαρία. Όλες οι παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ALOT.

Οι εταίροι του SEE MARINER συναντήθηκαν και πάλι την επόμενη μέρα στο πλαίσιο του Transnational Workshop που είχε ως αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων και την κατάστρωση του πλάνου εργασίας για τη δημιουργία του συστήματος του SEE MARINER τους επόμενους μήνες. Σημαντικό κομμάτι της συνάντησης αφιερώθηκε στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του έργου, που συντονίζει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Μετά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο λιμάνι της Μάντοβα.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικό με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.seemariner.eu ή να μας βρείτε στο Facebook.

1 ΟΛΠ Α.Ε. (Ελλάδα- Επικεφαλής Εταίρος) Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (Ελλάδα), Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (Ελλάδα), Venice Port Authority (Ιταλία), ALOT s.c.a.r.l. (Ιταλία), Luka Koper, port and logistic system, plc (Σλοβενία), Pannon Business Network Association (Ουγγαρία), Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (Βουλγαρία), Romanian Inland Ports Union (Ρουμανία), Port of Bar Holding Co (Μαυροβούνιο), Institute of Transport (Αλβανία), TINA VIENNA, Urban Technologies & Strategies GmbH (Αυστρία- Παρατηρητής). 

 

Συνέδριο και Έκθεση για τη Διαχείριση Αποβλήτων, την Ανακύκλωση και το Περιβάλλον “Save the Planet

Η έκθεση διοργανώνεται για τετάρτη χρόνια με στόχο να ενθαρρύνει τη μεταφορά τεχνολογίας στην Νότιο Ανατολική Ευρωπαϊκή αγορά, η οποία έχει μεγάλη ανάγκη από προηγμένο εξοπλισμό για τη διαχείριση και την ανακύκλωση αποβλήτων.

Την προηγούμενη χρόνια η διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, συμφώνα με τη θετική απόκριση των ομιλητών, των εκθέτων, των επισκεπτών και των παραβρισκόμενων. Στο πλαίσιο της έκθεσης δημιουργήθηκαν νέες συνεργασίες μεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων, πολιτικών, επενδυτών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων εταιρειών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Στην έκθεση συμμετείχαν 412 εταιρείες από 33 διαφορετικές χώρες.

Το 2013 η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Μαΐου στην Σόφια, Βουλγαρία και θα παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για μια γρήγορη και άμεση επαφή με τη διαθέσιμη τεχνολογία στον τομέα της πρόληψης και ανακύκλωσης αποβλήτων, την προβολή των δραστηριοτήτων τους, την δυνατότητα δικτύωσης καθώς και τη σύναψη νέων συνεργασιών.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

http://www.eco.viaexpo.com/en/exhibition/