« Προηγούμενη σελίδα

Newsletter 5#

2/05/2014


Επίσκεψη εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο ELINA

Στις 4 Απριλίου εκπρόσωποι της ΕΕ επισκέφτηκαν το έργο ELINA ώστε να τους παρουσιαστεί η εξέλιξη του έργου. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν oκ. Α. Τσάλας/ΕΕ, η κα. Π. Τσουρουνάκη/ΕΕ, η κα. Κ. Ραυτοπουλου/ ASTRALE, ο Δρ. Χ. Καραβασιλης/CYCLON, κα. Μ. Εμμανουηλιδου, ο κ. Μ. Παχνος, ο κ. Α. Παστρικακης/ΑΝΕΚ, ο κ. Φ. Κυρκιτσος/ΟΕΑ και η κα. Σ. Παπαθεοχάρη/ΟΕΑ.

20130404_starla_51 Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το διυλιστήριο της CYCLON στον Ασπρόπυργο και το επιβατικό πλοίο OLYMPIC CHAMPION της ΑΝΕΚ. 

 

 

Στο διυλιστήριο της CYCLON πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και η παρουσίαση των δράσεων του έργου καθώς και ξενάγηση στο χώρο του εργαστηριού της CYCLON όπου γίνονται και οι αναλύσεις των ΠΑΚ στο πλαίσιο του έργου.


20130404_starla_8Στην συνέχεια η ομάδα εργασίας μεταφέρθηκε στο πλοίο της ΑΝΕΚ όπου εκεί υποδέχτηκαν τους καλεσμένους ο πλοιάρχος κ. Χ. Πετράς, ο πρώτος μηχανικός κ. Π. Παπαδόπουλος κ ο τεχνικός δ/ντης της εταιρείας κ. Ι. Βαβουλες όπου έλαβε χώρα γεύμα εργασίας. Ακολούθησε ξενάγηση στο μηχανοστάσιο του πλοίου στο οποίο παρουσιάστηκε από τον κ. Α. Παστρικακη/ΑΝΕΚ το δίκτυο ξεχωριστής συλλογής ΠΑΚ όπως έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ELINA η πιλοτική διαλογή ΠΑΚ την πηγή σε πλοία.

 


Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.

  

Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά της περιβαλλοντικά ορθής επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (Market Promotion and Development of Eco – Processes for Waste Oils and Petroleum Residues – MARE)

 

Το MARE είναι ένα οικο- καινοτόμο έργο που υλοποιείται από τη CYCLON HELLAS Α.Ε (βιομηχανική και εμπορική εταιρία) και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (μη κυβερνητική οργάνωση) και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Eco-Innovation 2010.

 

Το έργο

Το έργο MARE θα αναπτύξει μια οικο-καινοτόμο διαδικασία ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ανεγερθεί στο Δ/ριο της CYCLON. Κατά τη διάρκεια του έργου, 2.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ποσότητα που εκτιμάται στο 1% της συνολικής ποσότητας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που προκύπτουν στην Ελλάδα) θα υποβάλλονται, ετησίως, σε επεξεργασία όπου θα διαχωρίζονται σε προϊόντα, υπόλειμμα και νερό.

Ανάλογα με τη σύνθεση των αποβλήτων, η ετήσια ποσότητα των 2.000 τόνων πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εκτιμάται ότι θα διαχωρίζεται σε:

 • 400 τόνους προϊόντα (20% της αρχικής ποσότητας), άνευ στερεών υπολειμμάτων και ιλύος, που θα παρέχονται στα διυλιστήρια αργού πετρελαίου για περαιτέρω επεξεργασία. Λόγω της υψηλής ποιότητάς τους, η ανάκτηση των καυσίμων δεν θα απαιτεί περαιτέρω διαχωρισμό και επεξεργασία λυμάτων.
 • 1.200 τόνους υπόλειμμα (60% της αρχικής ποσότητας), χωρίς νερό και καύσιμα, που θα αναμιγνύεται με το υπόλειμμα που προκύπτει από την επαναδιύλιση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων για την τελική παραγωγή ασφαλτικού προϊόντος (IPPC, BREF στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τις βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαϊκών αποβλήτων).
 • 400 τόνους υδαρές υγρό απόβλητο (20% της αρχικής ποσότητας) που θα οδηγούνται στις υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της CYCLON, για προηγμένη βιολογική επεξεργασία καθώς μπορεί να περιέχουν οργανικές ύλες (έλαια, αντιψυκτικά, διαλυτικά, γαλακτώματα).


Στόχοι

 • Να προωθήσει μια καινοτόμο, περιβαλλοντικά ορθή τεχνική ανάκτησης υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος.
 • Να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί της αγοράς για την προώθηση μιας πιο πράσινης επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.
 • Να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συγκεκριμένα, των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων, με μία προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής μέσω της αναγέννησής τους σε ένα «νέο προϊόν» και όχι την εκμετάλλευση νέων μη ανανεώσιμων πόρων.
 • Να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής για τα Απόβλητα και την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων, της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα, της Οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και του Κανονισμού για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σήμερα, τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα συχνά αναμειγνύονται με τα απόβλητα λιπαντικά έλαια με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση αναγέννησης και των δύο ρευμάτων οργανικών αποβλήτων. Η ξεχωριστή συλλογή και αναγέννηση των δύο παραπάνω ρευμάτων αποβλήτων θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

 • Σημαντική ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (έως και 80%), υψηλής ποιότητας όπως το vacuum gas oil και το residual fuel oil.
 • Παραγωγή καυσίμου υψηλότερης θερμογόνου αξίας από τις μέχρι σήμερα εναλλακτικές χρήσεις (καύση) των αποβλήτων αυτών .
 • Σημαντική αύξηση της απόδοσής της νέας μονάδας ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα που λόγω χρήσης της τεχνολογίας εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος θα έχει μειωμένες επικαθίσεις στον εξοπλισμό από πετρελαϊκά κατάλοιπα οπότε θα υποχρεούται σε μειωμένες διακοπές συντήρησης .
 • Σημαντική αύξηση της απόδοσής των μονάδων αναγέννησης απόβλητων λιπαντικών που κάνουν επιπλέον διακοπές συντήρησης  λόγω επικαθίσεων στον εξοπλισμό από πετρελαϊκά κατάλοιπα.
 • Εφόσον 2.000 τόνοι/έτος πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων θα επεξεργάζονται χωριστά, η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της CYCLON θα μπορεί να διαχειρίζεται επιπλέον 2000 τόνους/έτος απόβλητα λιπαντικά έλαια και να παράγει από αυτά 1400 τόνους/έτος αναγεννημένα λιπαντικά.
 • Βελτίωση της ποιότητας των αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων καθώς η μονάδα αναγέννησης δεν θα τροφοδοτείται από άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα.
 • Χρονική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των καταλυτών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και που επηρεάζονται αρνητικά από άλλες προσμείξεις όπως π.χ. τα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα.


Το έργο MARE  συγχρηματοδοτείται κατά 42% από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Απονομή πιστοποιητικών PERS σε Ελληνικά και Ιταλικά λιμάνια


Στις αρχές του 1993 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων λιμένων (European Sea Ports Organisation-ESPO), αποτελούμενος από εκπροσώπους λιμενικών αρχών των μεγαλύτερων λιμανιών της Ευρώπης. Ο Οργανισμός έχει έδρα τις Βρυξέλλες και μέλη αρχές, διοικήσεις και ενώσεις λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Σκοπός του Οργανισμού είναι να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί ένας ασφαλής, αποτελεσματικός και περιβαλλοντικά βιώσιμος λιμενικός τομέας, ο οποίος θα λειτουργεί σαν ένα βασικό στοιχείο της βιομηχανίας μεταφορών όπου θα επικρατούν οι ελεύθερες και χωρίς στρεβλώσεις συνθήκες αγοράς. Βασικοί του στόχοι είναι να διασφαλίσει ότι η οικονομική σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών λιμένων αναγνωρίζεται στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη της, να προωθήσει τον ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό στον λιμενικό τομέα, να προωθήσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας στα ευρωπαϊκά λιμάνια και να ενθαρρύνει τα λιμάνια να είναι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Στις 20 Φεβρουαρίου 2013, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) απένειμε 5 νέα πιστοποιητικά του συστήματος PERS (Port Environmental Review System) κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά. Ο οργανισμός ESPO συνεχάρη τα ελληνικά λιμάνια της Κέρκυρας, του Λάγους, της Καβάλας και του Βόλου καθώς και το ιταλικό λιμάνι του Piombino που έλαβαν το πιστοποιητικό PERS. Το PERS είναι το σημαντικότερο προϊόν του δικτύου EcoPorts και προσφέρεται από τον ESPO στα μέλη του. Το σύστημα PERS ελέγχεται ανεξάρτητα και πιστοποιείται από τη Lloyd’s Register. Τα ανωτέρω 5 μικρού και μεσαίου μεγέθους λιμάνια εντάχθηκαν στα EcoPorts και κέρδισαν την πιστοποίηση του συστήματος PERS ως μέρος της συμμετοχής τους στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο SuPort, το οποίο εστιάζει στη  βιώσιμη διαχείριση των ευρωπαϊκών τοπικών λιμένων. Το SuPorts εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IVC και έχει σκοπό να βοηθήσει τα τοπικά λιμάνια στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στρατηγικών και να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη διαχείριση των κατάλληλων περιβαλλοντικών εργαλείων, επιτρέποντας τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί συμβάλλοντας σε μία πιο βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελετή βράβευσης φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και οργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφορών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


 Ο Γενικός Γραμματέας του ESPO Patrick Verhoeven, παρέδωσε τα πιστοποιητικά στους εκπροσώπους των 5 λιμένων  λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που ο ESPO χορηγεί έναν τέτοιο αριθμό πιστοποιητικών και συνεχάρη όλη την ομάδα του έργου για το επίτευγμα αυτό. Το λιμάνι του Piombino είναι το πρώτο ιταλικό λιμάνι που κερδίζει αυτή την πιστοποίηση. Τα 4 ελληνικά λιμάνια προστέθηκαν στα ήδη πιστοποιημένα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και αύξησαν τον αριθμό των ελληνικών λιμανιών στα 6. Τα ελληνικά λιμάνια είναι οι πρωταθλητές του PERS, μετρώντας 6 σε σύνολο 16 πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 2 χρόνια. “Συγχαίρω τα ελληνικά λιμάνια για τη συνεχή δέσμευση τους στην περιβαλλοντική διαχείριση με την υποστήριξη των εργαλείων EcoPorts” είπε ο γενικός γραμματέας. Επιπλέον, πρόσθεσε “Το σύστημα PERS αυξάνεται ταχύτατα και περιμένει να πιστοποιήσει 5 ακόμα λιμάνια”. Το επιτυχημένο αυτό γεγονός χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Πολιτικής Λιμένων Κωνσταντίνος Μάντζαρης ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, επαγγελματιών, οργανισμών λιμένων αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο πολιτικός σύμβουλος του ESPO Αντώνης Μιχαήλ παρουσίασε τη συνολική προσέγγιση του ESPO στην περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων, εστιάζοντας στην θετική συμβολή του EcoPorts και στην πρόσφατη δημοσίευση του “πράσινου” οδηγού. “Οι θετικές τάσεις που παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια στην περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, αποτελούν παράγοντες ενεργοποίησης που παρακινούν τα λιμάνια να δουλεύουν συνεχώς έτσι ώστε να πετύχουν επιπλέον βελτίωση” είπε ο Αντώνης Μιχαήλ.
 

 ΚΥΑ 3418/07/2002.Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου.


 Η απόφαση αυτή αποτελείται από 19 άρθρα και 2 παραρτήματα και περιέχει μέτρα και όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός της απόφασης αυτής είναι η συμμόρφωση με την οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 332/81/28.12.2000)» ώστε να περιοριστεί η απόρριψη στη θάλασσα και ιδίως η παράνομη απόρριψη αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 Στο άρθρο 2 περιέχονται οι ορισμοί αρκετών εννοιών της απόφασης, ενώ στο άρθρο 3 τα πεδία εφαρμογής. Έτσι, η απόφαση αυτή εφαρμόζεται α) σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία και β) σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του (α). Τα άρθρα 4 και 5 αφορούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής  καθώς επίσης και τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων. Ειδικότερα, οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως το λιμένα, ενώ προς επίτευξης της καταλληλότητας αυτής, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και των καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν συνήθως το λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιμένα, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του αλλά και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν. Ακολουθούν η κοινοποίηση στο άρθρο 6 που αφορά τους πλοιάρχους των πλοίων σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που περιέχεται στο παράρτημα II, το άρθρο 7  για την παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία σύμφωνα με το οποίο οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, πριν αποπλεύσουν παραδίδουν όλα τα απόβλητα σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αλλά και το άρθρο 8 για τα τέλη των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία.

 Στο άρθρο 9 αναφέρονται κάποιες γενικότερες περιπτώσεις εξαιρέσεων που μπορεί να υπάρξουν, ενώ στο άρθρο 10 το οποίο αναφέρεται στην παράδοση των καταλοίπων φορτίου ξεκαθαρίζεται ότι οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες εξασφαλίζουν την παράδοση των καταλοίπων φορτίου σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση MARPOL 73/78. Στα άρθρα 11 και 12 υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με πιθανές επιθεωρήσεις των πλοίων και κάποια συνοδευτικά μέτρα. Το επόμενο άρθρο (13) αναφέρει ότι η  παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου από δεξαμενόπλοια (σλέπια), βυτιοφόρα οχήματα και πλωτές ευκολίες υποδοχής, θα γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα μέτρα ασφαλείας των Κανονισμών Λιμένων που ισχύουν. Τα εναπομείναντα άρθρα αφορούν την παραλαβή απορριμμάτων και λυμάτων πλοίων από άλλα πλοία (άρθρο 14), την παραλαβή χημικών καταλοίπων φορτίου πλοίων (άρθρο 15), την παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου από τα διυλιστήρια (άρθρο 16), ειδικές διατάξεις (άρθρο 17), κυρώσεις (άρθρο 18) και τέλος την υλοποίηση των διατάξεων της απόφασης (άρθρο 19). 

 

ΚΥΑ 531.5/2013 -Βιβλίο Απορριμμάτων Πλοίων


 Στις 19 Φεβρουαρίου 2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 357 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) σχετικά με την καθιέρωση του τύπου του Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων. Σε αυτή καθορίζεται ο τύπος του Βιβλίου Απορριμμάτων (εφεξής Βιβλίο) το οποίο διατίθεται αποκλειστικά από το ΝΑΤ και τους υπολόγους του, αριθμεί 100 σελίδες, έχει πλαστικοποιημένο εξώφυλλο και χρώμα μαύρο αντίστοιχο με το Βιβλίο Πετρελαίου. Στο Βιβλίο καταχωρούνται στη  πρώτη σελίδα τα στοιχεία του πλοίου και θεώρησης της Λιμενικής Αρχής ενώ στη συνέχεια παρατίθενται  στις σελίδες 2 και 3 η απόφαση χωρίς το παράρτημα και στις σελίδες 5 έως 11 οδηγίες  τήρησης του Βιβλίου για τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται γενικές οδηγίες όπως ποια ορίζονται ως απορρίμματα και πότε πρέπει να γίνεται εγγραφή σε αυτό αλλά και υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Ακολούθως, υπάρχει μία κενή σελίδα (σελίδα 12) και μία σελίδα με τίτλο <<εργασίες>>  (σελίδα 13), ξανά μία κενή σελίδα (σελίδα 14) και μετά μία σελίδα με περιγραφή εργασιών απόρριψης, διάθεσης ή ολοκληρωμένης αποτέφρωσης (σελίδα 15) αλλά και μία σελίδα με τίτλο <<εγγραφές>> (σελίδα 17). Τέλος, στις σελίδες 19 έως 100 υπάρχουν διαγραμμισμένες σελίδες εγγραφών Βιβλίου Απορριμμάτων.

Με αυτό το βιβλίο εφοδιάζεται υποχρεωτικά κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 (gt) και άνω και κάθε πλοίο το οποίο πιστοποιείται να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα, που πραγματοποιεί ταξίδια σε λιμάνια ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς στη διαδικασία άλλων Μερών της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 καθώς και κάθε μόνιμη και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση του πυθμένα της θάλασσας. Στο Βιβλίο καταχωρείται κάθε εργασία απόρριψης, διάθεσης ή ολοκληρωμένης αποτέφρωσης των απορριμμάτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου. Τέλος, όσον αφορά την ισχύ της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.