« Προηγούμενη σελίδα

Newsletter 6#

1/8/2014

3o Φόρουμ Elina– LIFE10 ENV/GR/606

Το έργο ELINA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και αφορά στην προώθηση της ολοκληρωμένης πράσινης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ).

 

Στις 7 Ιουνίου 2013  στον Πολυχώρο «104» πραγματοποιήθηκε το 3ο Φόρουμ Διαλόγου του έργου ELINA. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι το ΥΠΕΚΑ, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ο ΟΛΠ, η ΕΛΤΕΠΕ, η Coral, η OSRA, ο TITAN, ο ΠΣΣΑΜΕΕ, ο ΟΒΕ, η HEC, η ANTIPOLUTION, η GREEN OIL, η POLYECO και από άλλους εξίσου σημαντικούς φορείς.

Στην πρώτη παρουσίαση ο κ. Μιχάλης ΠΑΧΝΟΣ παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του έργου ώστε οι παρευρισκόμενοι να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο ELINA.

Διαβάστε περισσότερα…

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Στις 9 Απριλίου 2013 εκπρόσωποι της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης επισκεφτήκαν τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (ΟΛΡ Α.Ε.) για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων του λιμένος. Στον ΟΛΡ τους υποδέχτηκε η Υπεύθυνη Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων κα. Ζαμπέτα Αστρά και ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τμήμα της οποίας παρατίθεται.

Διαβάστε περισσότερα…

 

ΚΥΑ 8668/2007 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

 

Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) εγκρίθηκε το 2007 με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ, ισχύει για 5 έτη (με αρχή την ημερομηνία δημοσίευσής του) και αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 13588/725/06. Σκοπός του ΕΣΔΕΑ κατά το άρθρο 1 είναι μέσω μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στον τομέα των Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Α.) να επιτυγχάνεται η  ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση τους για μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Το άρθρο 2 περιέχει την έγκριση καθώς και το περιεχόμενο του ΕΣΔΕΑ, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο παράρτημα του άρθρου 4.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος για τα λιμάνια

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 εκπρόσωποι από εργαζόμενοι ευρωπαϊκών λιμανιών και συνδικαλιστές συναντήθηκανστις Βρυξέλες για τα επίσημα εγκαίνια της Τομεακής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για το λιμενικό τομέα

Η επιτροπή θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για να συζητηθούν ευρωπαϊκά κοινωνικά θέματα που αφορούν τον τομέα. Το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε επίσημα σήμερα το πρωί, εστιάζει κυρίως σε θέματα υγείας και ασφάλειας που συνδέονται με την εργασία το λιμάνι, καθώς και στην κατάρτιση και στα προσόντα των εργαζομένων. Θα περιλαμβάνει και αλλά θέματα όπως τις επιπτώσεις εφαρμογής των κανόνων εκπομπών θείου στην απασχόληση στο λιμάνι, την ελκυστικότητα του τομέα για τους νέους εργαζόμενους καθώς και θέματα ισότητας των φύλων.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Περιβαλλοντικές προτεραιότητες τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια το 2013

 

Το περιβαλλοντικό μέρος της Αναφοράς Απόδοσης Λιμανιών 2013 πραγματοποιήθηκε μέσω του ιστοχώρου του ESPOecoports.com. Στην Αναφορά έδωσαν στοιχεία 79 λιμάνια από 21 χώρες. Συγκεκριμένα Αλβανία (12) Βέλγιο (2), Βουλγαρία (1), Κροατία (2), Κύπρος (1), Δανία(5), Εσθονία (1), Φιλανδία (3), Γαλλία (11), Γερμάνια (4), Ελλάδα (8), Ιρλανδία (3), Ιταλία (5), Λετονία (1), Λιθουανία (1), Ολλανδία (6), Νορβηγία (1), Πορτογαλία (2), Ισπανία (5), Σουηδία (4) και Ηνωμένο Βασίλειο (12).

Διαβάστε περισσότερα…