« Προηγούμενη σελίδα

Πρόσκληση 1ου Φόρουμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ELINA LIFE10 ENV/GR/606
 

1ο FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ
 
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012, ώρα 9:30 π.μ.
Ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, Βασ. Γεωργίου Α’ 2, Σύνταγμα

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας

 Δείτε το πρόγραμμα

Το έργο ELINA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.