« Προηγούμενη σελίδα

Το πρόγραμμα Green Marine

Το Green Marine είναι ένα εθελοντικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης για τη ναυτική βιομηχανία της Βορείου Αμερικής, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν λιμάνια, τερματικοί σταθμοί, ναυτιλιακές εταιρείες και ναυπηγεία που έχουν ως έδρα τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.


Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Green Marine έχουν τους παρακάτω στόχους:


•    Να έχουν ηγετικό ρόλο στην αναζήτηση βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη.
•    Να ασκούν τις δραστηριότητές τους υπεύθυνα, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
•     Να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
•    Να αναπτύσσουν και να προωθούν μέτρα εθελοντικής προστασίας του περιβάλλοντος.
•    Να ενσωματώνουν πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές.
•    Να συνεργάζονται με τις Κυβερνήσεις και ομάδες πολιτών για την προοδευτική εφαρμογή των σχεδίων δράσης που απορρέουν από το πρόγραμμα Green Marine.


Προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση τους, οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν την ετήσια περιβαλλοντική τους επίδοση συμφώνα με τους αναλυτικούς οδηγούς αυτό-αξιολόγησης του Green Marine και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένο εξωτερικό ελεγκτή.


Τέλος, στα πλαίσια του Green Marine οι πιστοποιημένοι φορείς θα πρέπει να αποδεικνύουν χρόνο με το χρόνο βελτίωση στην περιβαλλοντική τους επίδοση.